הקשיש בימינו

טיפול בקשישים בחברה המודרנית בעבר היו אנשים מבוגרים מגיעים לגיל ממוצע...