מחפשים עובד זר לטיפול בבן משפחה קשיש ?

עזרה יעילה לקשישים מתחילה בבחירה נכונה של עובד זר

 

עובד זר לסיוע לקשישים

 

חשוב לזכור מספר פרטים בסיסיים לגבי נוכחותם של עובדים זרים בישראל:

–        הם משתכרים שכר מינימום

–       במידה והם עובדים בצורה חוקית, זכאים העובדים להטבות סוציאליות

–       בשנים האחרונות הגיעו לישראל עובדים זרים ממדינות צפון אפריקה

–      מספר אשרות השהייה וההעסקה הניתנות למהגרי עבודה משתנה בהתאם לצרכי המדינה

–       עובדים זרים מחויבים בקבלת היתר מטעם שירות התעסוקה

–       ההיתרים ניתנים למעסיק ולא לעובד עצמו

עובדים בתחומים השונים

בתחילת דרכם השתלבו העובדים הזרים בעיקר בעבודות חקלאות. יחד עם זאת, עם השנים, וכתוצאה ממספר תהליכים, עברו העובדים הזרים לעסוק גם בתחומים אחרים. התהליך הראשון אשר השפיע על הנוכחות של עובדים זרים בישראל הוא מתן האשרות. בין השנים 1995-2000 לדוגמא נכנסו למעלה מ-95% מהעובדים הזרים לישראל באמצעות אשרת תייר. עד שנת 2008 היה משרד התמ"ת הגורם האחראי על היתרי העסקה של מהגרי עבודה, אך החל משנת 2008 מחזיק משרד הפנים באחריות הזו.

חוק עובדים זרים קובע את הקנסות המוטלות על מעסיקים של עובדים ללא היתר. מלבד הטלת הקנסות, מדינת ישראל בחרה למנוע הצפה של מהגרי עבודה בעזרת צווי גירוש. יחד עם זאת, צווים אלו נתקלו בביקורת מוסרית מטעם ארגוני זכויות אדם. בשנת 2003 הוקמה מנהלת הגירה ועד חודש נובמבר 2005 גורשו או עזבו מרצונם מעל 145,000 מהגרים.

קשה לאמוד את כמות העובדים הזרים הנמצאים כיום בישראל, אך בהערכות מבוססות, ניתן למצוא התייחסות לבערך 100,000 עובדים ממדינות שונות.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.